خاک بر سر مردمی که نه بلدن زندگی کنن نه أجازه زندگی به بقیه میدن

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


سر من دعواتون شده؟ 

نمی  دونم

ولی اینو می دونم که الآن طلبکارم شدم 

باید زنگ بزنم قول بدم تو اون فسقل جا دیگه سوار دوچرخه ام نمیشم 

خدایی نکرده به مردی ات بر نخوره

ببینم کسی چیزی نمی گه دیگه 

ببینم بازم حرفی نمی زنن؟

هر جای دیگه جز اونجا باشم در دهانشونو می بندن؟

به تو بر نمی خوره دیگه؟ 

دعواتون نمیشه قهر کنی بری؟

اصلا بخاطر این موضوع ول کردی رفتی؟ 


عصر حرص 

الآن حرص 

حالا کی حرصش داد؟

من یا تو


یا بقیه

بقیه کی ان؟

کی به این بقیه بها داد که همچین شد

کی بهشون رو داد که آرامش خانواده مونو بگیرن 


لابد من باعثش شدم!

و لابد باید مثل خودشون سرم تو زندگی همه باشه تا حرفی پی ام نباشه 

ها؟یادم نمیره قشم رفتنمون رو

که سر ی تنهایی عابر بانک رفتنم حرف زد...


و حالا حرص چیارو بخوره مامان؟ 

حرص حرص خوردنای من

حرص حرص خوردنای پسر مردش

سر زندگی شون 

سر تنهایی من

سر چی باید حرص بخوره؟  

چقدر امروز  حرص خوردی مامان  به خاطر حرف مردم...ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها