کاش قبل از اشکات منطقمون عمل می کرد...

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


چشات که پر از اشک بشه فقط یک منطق داری 

مامان! 

ولی هنوز ربط این اتفاقا رو نمی فهمم وقتی مامان حتی خبر نداشت 


و تو یک چیز دیگه گفتی و بعدم که رفتی پیش مامان ناراحت که چرا اون طوری گفتی به من ...

8

من قبول کردم زندگی کردن برای خودم 

خارج از اهمیت اون ادما 

ولی تو هر چی هم هیچ برات مهم نباشه  (بالاخره برادرمی)

تهش داری قاطی شون زندگی می کنی...

و شکل ظاهری زندگی ات شبیه اوناست...

ولی من بریدم ازشون.. . ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها